//////

Rozrywka

Rozrywka

Featured posts

ŚCISŁE PRZEZNACZENIE

On Czerwiec - 1 - 2015 0 Comment

Typowe dla przełomu XIX i XX stulecia wnętrze mieszczańskie posiada porządek patriarchalny: pokój jadalny i pokój sypialny. Meble         różne w swej funkcji — lecz mocno zintegrowane, grawi­tują wokół stołu lub łóżka. We wnętrzu tym każdy przed­miot posiada ścisłe przeznaczenie, które koresponduje z prze­znaczeniem innego przedmiotu, wszystkie zaś razem tworzą jeden organizm, wyrażający szczególny nastrój spokoju i sta­łości. Układ pokoju jadalnego i sypialnego do dziś pozostał aktualny; jeśli meble „mieszczańskie” znajdują nabywców, to nie dlatego, że są trochę tańsze, ale dlatego, że w świadomości licznych warstw współczesnego społeczeństwa stanowią sym­bole trwałości tradycyjnej rodziny. Podobnie przedstawia się sprawa z wystrojem wnętrza. Występują w nim te same — choć nie takie szame od strony wartości artystycznej — przedmioty dekoracyjne; wśród nich lampa symbolizuje nie­odmiennie krąg rodzinny, a zegar znaczy upływ  [ Read More ]

MIEJSCE NA TWÓRCZOŚĆ

On Czerwiec - 1 - 2015 0 Comment

Jest tu miejsce na twórczość unikalną, lecz jest i na kicz. Twórczość unikalna w zakresie zdobnictwa zapoczątkowana w okresie secesji jest w dalszym ciągu uprawiana przez wy­bitnych artystów, rzemieślników i twórców ludowych. W dzie­łach ich   należących niejednokrotnie do najwyższych osiągnięć sztuki użytkowej przejawiają się — w zrolowanej oczywiście formie — bądź związki z minioną tradycją, bądź tendencje międzynarodowe. W twórczości unikalnej szczegól­nego znaczenia nabierają materiały naturalne: drewno, skora, wełna, len… Nie z tego jednak względu, że stanowią wie opo­zycję w stosunku do materiałów syntetycznych, lecz dlatego, że są symbolem bytu, trwania i nastroju.Kicz jest zjawiskiem samym w sobie. W danym przypadku chodzi jednak nie o zbiór przedmiotów perwersyjno-poetyc- kich należących w zasadzie do przeszłości, lecz o „meforemną i agresywną falę rzeczy niepojętych”.

ZWROT W KIERUNKU

On Czerwiec - 1 - 2015 0 Comment

Powszechnie akceptowana fyyłą,imi­tacja; w sposób otwarty robiono meble „pod dąb” i „pod ma­hoń”, a lane żelazo „uszlachetniano” na brąz.Zwrot w kierunku „nagiej” formy został zapoczątkowany w pierwszych latach XX wieku. Nowatorskie obiekty cha­rakteryzowały-się-po prostu brakiem ornamentu i podkreśle­niem walorów konstrukcji i proporcji. ‚Jednocześnie pojawił się protest przeciw imitacji szlachetnych rodzajów metalu i ga­tunków drewna, łącznie z żądaniem, by zdobienie uwzględ­niało właściwości materiału i żeby ornamentu z kamienia nie przenosić na drewno i żelazo oraz odwrotnie. Obecnie wiele symptomów wskazuje na głód ornamentu i zmęczenie ,^nagą” formą. Negatywna ocena imitacji nie stoi natomiast w sprzeczności z uznaniem nowych tworzyw i zwią­zanych z nimi technologii.

ZWYCZAJNA FOTOGRAFIA

On Czerwiec - 1 - 2015 0 Comment

Przecież to nie zwyczajna fotografia, a raczej święty obraz, słynący w dodatku cudami. Tego rodzaju quasi epifanie i hierofanie, a nawet domysł teofamii, spotkać można w Trędowatej niemal na każdym kro­ku. Mniszkówna usiłuje bowiem zbudować opowieść o mi­łości, która rzuci na kolana, która przekona, że trzeba zmie­nić świat, aby TAKA miłość mogła trwać. I rzeczywiście powieść wytpełnia sui generis metafizyka, podczas gdy sztu­ka elitarna cierpi na zanik uczuć metafizycznych, w czym Upatruje Witkacy zapowiedź upadku. Tę właściwość za­wdzięcza Trędowata głównie akcentowanym już koligacjom z . mitem, a poprzez mit z określonym kultem, przy czym rzuca się w oczy bogactwo synkretyzmu.

NIE TYLKO DEKORACJE

On Czerwiec - 1 - 2015 0 Comment

Nie tylko dekoruje scenę, ale również — czy raczej przede wszystkim — musi rozwiązać zadanie, które stawia mu fikcja dramatyczna. Przy czym jak słusznie zauważa Z. Strzelecki, dodatkowe utrudnienie wynika stąd, że dramat już sam w sobie stanowi „zdefiniowaną formę artystyczną” , powstałą na mocy określonej konwencji lite­rackiej, którą scenograf ma przełożyć na język plastyczny. Notabene język ów podlega wielostronnym determinacjom. Trzeba mieć świadomość nie tylko stylu literackiego epoki, w której oryginał się narodził, oraz cech indywidualnego sty­lu dramaturga, ale i cech gatunkowych dramatu; lecz nie­kiedy brać również pod uwagę ówczesny styl teatralny, czy tradycję w jakiej utwór był dotąd wystawiany.

Rebusy dla dzieci

On Marzec - 15 - 2012 0 Comment

Bardzo często zastanawiamy się jak w sposób prawidłowy dbać o rozwój naszych dzieci, jak dbać o to by nasze dzieci chętnie brały udział w zabawach, które w sposób łatwy będą rozwijać ich myślenie i inteligencję. Dla każdej matki czy też ojca ważne jest by jego dziecko było mądre by dobrze się uczyło i przede wszystkim by dobrze się rozwijało. Na każdym poziomie wieku dziecka należy przystosowywać odpowiednie zabawy czy odpowiedni poziom wiedzy. Rebusy dla dzieci są na różnym poziomie, poprzez takie łatwe które rozwiązują przedszkolaki, do takich trudnych które rozwiązują dzieci w szóstej klasie podstawówki czy nawet starsze osoby. Rebusy dla dzieci przede wszystkim rozszerzają myślenie naszych dzieci w sposób bardzo jasny. Każde dziecko, które dostanie taki rebus, będzie czasami naprawdę bardzo długo myślał nad jego rozwiązaniem. Są dzieci, które  [ Read More ]

Zarówno młodzież szkół średnich, studenci, jak i ludzie dorośli lubią wyjść ze znajomymi czy z przyjaciółmi nie tylko na imprezę muzyczno-taneczną. Wielu wybiera częściej wypad na piwo, drink czy kawę i deser w biały dzień lub wieczorkiem. Miło jest przecież posiedzieć w gustownym miejscu z ulubionymi koleżankami i kolegami przy smakowitej kawce lub drinku. Można przy tym na spokojnie porozmawiać, poplotkować, śmiać się i nie trzeba niszczyć strun głosowych, by przekrzykiwać głośną muzykę. Restauracji, kawiarni, barów, pubów, klubów, w których nie organizuje się hałaśliwych imprez muzycznych jest mnóstwo, każdy znajdzie jakiś dla siebie. Jeśli jest lato lub wiosna, ciepła i ładna pogoda, często miejsca dla gości wystawia się na zewnątrz. Wówczas jeszcze przyjemniejsze są pobyty na świeżym powietrzu skąpanym delikatnym światłem i przy cichej lub nie za głośnej muzyce. Wtedy  [ Read More ]

Wielu z nas ma problemy z prawdziwym odprężeniem . Spędzamy wiele godzin w pracy, popadamy w rutynę dnia codziennego, nie możemy wyrwać się z szarości. Męczymy się i poszukujemy coraz nowszych sposobów wejścia w stan relaksu, z których niestety wiele nie działa. Doskonałym sposobem na pozytywną zmianę, doskonałą zabawę i do tego poprawienie wyników i wzmocnienie kreatywności jest popularna szczególnie w środowisku cyrkowców czynność, którą jest żonglowanie. Żonglować można nauczyć się bardzo szybko i bardzo szybko można odkryć, że podrzucając do góry piłeczki i raz za razem je łapiąc człowiek wchodzi w stan błogiego relaksu, którego nie dają nawet drogie kursy medytacyjne. Niesamowity jest fakt, że żonglują najwięksi tego świata to znaczy prezydencji, właściciele ogromnych korporacji, menagerowie. Doceniają oni potęgę relaksu, która kryje się za żonglowaniem i chętnie z niej  [ Read More ]

Lekcje angielskiego dla dzieci powinny być prowadzone w bardzo przemyślany sposób, aby wywarły pozytywne skutki w rozwoju każdego dziecka, którego rodzice postanowili wysłać swoją pociechę na zajęcia dodatkowe z języka obcego w celu rozpoczęcia przez nie nauki w jak najwcześniejszym stadium jego rozwoju. Jest to bowiem niezwykle ważne i bardzo istotne, aby dziecko rozpoczynało swoją naukę języka obcego już od najmłodszych lat. Najczęściej wybieranym językiem obcym jest angielski, zarówno w Polsce, jak i w większości krajów w Europie jak i na całym świecie. Jest to bowiem język bardzo łatwy do nauki i do przyswojenia, charakteryzujący się niezwykle prostymi regułami gramatycznymi, co bardzo ułatwia naukę. Ponadto język ten jest wybierany jako dodatkowy język w bardzo wielu krajach w Europie i na świecie, przez co posługiwania się tym właśnie językiem postrzegane jest  [ Read More ]

Wierszyki po angielsku dla dzieci stanowią doskonałe źródło materiałów edukacyjnych dla najmłodszych, nieco starszych, a nawet osób dorosłych. Utwory te są bardzo powszechną formą nauki języka angielskiego. Wykorzystywane są przez rodziców, którzy sami chcą nauczyć swoją pociechę obcych słówek, oraz w przedszkolu czy szkole, gdzie nauczyciele również bardzo często odwołując się do nich ułatwiają podopiecznym naukę. Dobrze wiemy, że nauka języka może być trudna, a niekiedy nawet męcząca i stresująca, dlatego też wierszyki po angielsku dla dzieci są polecane przez większość pedagogów i nauczycieli. Wierszyki po angielsku dla dzieci, a także załączone do nich ilustracje, budzą wyobraźnie i ciekawość młodego czytelnika. W bardzo łatwy sposób są przyswajane a to wpływa na wyniki w dalszej nauce. Podstawowe zwroty i wyrażenia przedstawione w barwnej wersji pozwolą dziecku nie tylko poznać ów obcy  [ Read More ]

WIELOZNACZNE POJĘCIE

On Czerwiec - 1 - 2015 0 Comment

„Nastrój” jest pojęciem bardziej wieloznacznym.W znaczeniu pierwszym obejmuje on ogólną koncepcję wystroju, złożonego z barw i kształtów, a dostosowaną w swym założeniu do indywidualnych potrzeb użytkownika.W znaczeniu drugim obejmuje on natomiast szczególny typ dekoracji, składający się z przedmiotów „autentycznych” (historycznych, pochodzących z odległych krajów, wykonanych przez znanego artystę) i ze względu na to cenionych.Cechą charakterystyczną tak pojętego „urządzenia” i „na­stroju” jest łatwość integracji. Dla poszczególnego przedmio­tu oznacza to, że staje się on elementem układu, w którym współistnieją formy nowoczesne i tradycyjne, przemysłowe 0          „artystyczne”. Umieszczenie na niskim stoliczku ze szkła i aluminium rzeźby sakralnej z XV wieku nie stanowi by­najmniej zaprzeczenia tego systemu, lecz jego potwierdzenie.

PRZYPORZĄDKOWANIE PRZESTRZENI

On Czerwiec - 1 - 2015 0 Comment

W epoce, w której zmieniają się związki jednostki z ro­dziną i społeczeństwem, zmienia się również styl mebli. Daw­ny asortyment zostaje zastąpiony przez kozetki, łóżka zamy­kane, niskie stoły, składane krzesła… Ruchliwość i wielofunk- cyjność przedmiotów, adaptujących się do określonych sytuacji powoduje, że na miejscu dawnego porządku symbolicznego wy­twarza się nowy, bardziej liberalny stosunek między człowie­kiem a przedmiotem. W rezultacie powstaje większa wolność organizacji własnego życia i większa możliwość decydowania   estetycznym wyrazie własnego otoczenia.W układzie nowoczesnym przedmioty pełnią rolę podwójną, będącą wynikiem pewnej szczególnej opozycji, zachodzącej między „urządzeniem” a „nastrojem”.„Urządzenie” jest porządkowaniem przestrzeni przez przed­mioty w sposób taki, aby zostały spełnione wszystkie możli­wości operacyjnych relacji między nimi, a człowiekiem.

PRZEDMIOTY UŻYTKOWE

On Czerwiec - 1 - 2015 0 Comment

W jej ramach mieści się „plątanina plastikowych wzorów abstrakcyjnych i pokrę­conych drutów malowanych czainną farbą, butelki po koniaku, zaopatrzone w żarówkę i abażur z frędzlami, koronki z poli­chlorku winylu…” .Przedmioty użytkowe nabierają szczególnej wymowy, gdy zostają rozpatrzone we wzajemnych układach, stanowiących odbicie struktury rodzinnej i społecznej danej epoki.Biorąc za przykład wnętrze mieszkalne, dostrzega się wy­raźną różnicę między układem przedmiotowym, określanym jako tradycyjny, a układem przedmiotowym uznanym za no­woczesny.Układ przedmiotowy tradycyjny stanowi charakterystycz­ny przejaw jednofunkcjonalmości i integracji.

TYPOWE DLA WSPÓŁCZESNOŚCI

On Czerwiec - 1 - 2015 0 Comment

Tak typowa dla współczesności „moda na secesję” posiada charakter kodu wzbogacającego. Pozwala to wplatać obiekt antykwaryczny w inne konteksty, rozkoszować się mm z uwa­gi na to, co znaczył kiedyś, lecz używać go również z uwag na sens, jaki posiada obecnie.Stare przedmioty spełniają obecnie najczęściej rolę deko­racji wnętrza. Lampy, lichtarze, samowary, młynki zelazka awansowały do rzędu ozdób stawianych w pokojach, zwykle na półkach między książkami. W założeniu dekoratora mają być one punktem stałym; azylem przed burzliwą współczes­nością.Nostalgia w stosunku do przedmiotow artystycznych oraz wszelkich innych przedmiotów wykonanych z mosiądzu, od­kutych w żelazie, wyrobionych z drewna, w których zacho­wały się ślady rzetelnej roboty, wyraża nie tylko naturalną, choć często podświadomą potrzebę ciągłości; wyraża także po­trzebę istnienia form nowych, w cechach ekspresyjnych indywidualnych i niepowtarzalnych.