MIEJSCE NA TWÓRCZOŚĆ

Jest tu miejsce na twórczość unikalną, lecz jest i na kicz. Twórczość unikalna w zakresie zdobnictwa zapoczątkowana w okresie secesji jest w dalszym ciągu uprawiana przez wy­bitnych artystów, rzemieślników i twórców ludowych. W dzie­łach ich   należących niejednokrotnie do najwyższych osiągnięć sztuki użytkowej przejawiają się — w zrolowanej oczywiście formie — bądź związki z minioną tradycją, bądź tendencje międzynarodowe. W twórczości unikalnej szczegól­nego znaczenia nabierają materiały naturalne: drewno, skora, wełna, len… Nie z tego jednak względu, że stanowią wie opo­zycję w stosunku do materiałów syntetycznych, lecz dlatego, że są symbolem bytu, trwania i nastroju.Kicz jest zjawiskiem samym w sobie. W danym przypadku chodzi jednak nie o zbiór przedmiotów perwersyjno-poetyc- kich należących w zasadzie do przeszłości, lecz o „meforemną i agresywną falę rzeczy niepojętych”.

Mój blog to miejsce w Interencie, gdzie znajdziesz wiele ciekawych wpisów o tematyce rozrywki. Mam nadzieję, że serwis przypadnie Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone