MOŻLIWE DLA SZTUKI

Świadomość ta zakłada jako możliwy dla sztuki mecha- i   nizm „spłaszczenia” wartości i jakości do mniej więcej jednakowego poziomu, w. miejsce nieodłącznego od sztuki pro­cesu różnicowania; jednorodność zamiast wielości, z góry założoną zgodę zamiast sporu, formułę zamiast życia.Sztuka popularna musiałaby  zakładać, że odbiorca będzie   ją mierzył gustem już wyrobionym, pełen presupozycji a nie  otwarcia. Sztuka, która każdym swoim dziełem zmusza do  otwarcia się na nowo i za każdym razem inaczej, nigdy nie uzyska statusu sztuki popularnej. Wyznawcy tej ostatniej powiedzą:   „to nie jest sztuka”,  albo „to nie jest dla mnie . Sz.tuka popularna musiałaby    ex definitione zakładać respekt dla wyraźnie określonych oczekiwań odbiorcy.

Mój blog to miejsce w Interencie, gdzie znajdziesz wiele ciekawych wpisów o tematyce rozrywki. Mam nadzieję, że serwis przypadnie Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone