NA UŻYTEK

Na użytek obecnych rozważań szczególnie istotne jest jednak przeanalizowanie funkcji raczej zewnętrznych (dla widzów), mających bezpo­średnie znaczenie dla procesów odbioru, komponentu prag­matycznego, przeżyć i ocen. Wchodzą tu w grę takie funkcje, jak: semantyczna, emotywna i estetyczna, które wymieniam bez próby hierarchizowania. Ustalenie ich miejsca w hierar­chii z uwagi na kryterium ważności, jest zwykle konsekwencją przyjęcia określonej koncepcji teatralności i wpływa jedno­cześnie na wybór metod badania zjawisk teatralnych.

Mój blog to miejsce w Interencie, gdzie znajdziesz wiele ciekawych wpisów o tematyce rozrywki. Mam nadzieję, że serwis przypadnie Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone