NOWOCZESNE INTERPRETACJE

Można by tu również — jak uczynił to ; jeden z recenzentów — zastosować nowoczesne interpretacje mówiąc o teatrze wspólnoty, powstawaniu więzi ifcp. Zna- ; miernie jest, że dzięki scenografii, fenomen .ten powstał na    kanwie starej fredrowskiej komedii.Opisywane rozwiązanie posiadało jeszcze^ dodatkową za­letą, umożliwiającą maksymalne uaktywnienie widzów. Wy­dłużenie przestrzeni scenicznej (zwłaszcza drugiego i trzecie­go planu), zaprzeczające tradycyjnym proporcjom terenu gry, sprzyjało tworzeniu różnorodnych, nieszablonowych układów soen.

Mój blog to miejsce w Interencie, gdzie znajdziesz wiele ciekawych wpisów o tematyce rozrywki. Mam nadzieję, że serwis przypadnie Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone