OBA NURTY

Determinizm i materializm naturalistów towarzyszył mo­dernistycznej metafizyce, dekadentyzmowi i pesymizmowi. Oba te murty towarzyszyły literaturze nadrzędnych idei na­rodowych i społecznych, jawiąc się w wielkim bogactwie form i tematów. „Sondowanie przepaści”, analiza niebezpieczeństw duchowych czy moralnych, a także niebezpieczeństw społecz­nych i narodowych — stała się podstawową linią literatury tego okresu, która jednocześnie jest pierwszą zurbanizowaną fazą w rozwoju polskiej twórczości literackiej. W obliczu wymienionych zjawisk poszerzył się i skomplikował w prozie młodopolskiej system środków artystycznego wyrazu.

Mój blog to miejsce w Interencie, gdzie znajdziesz wiele ciekawych wpisów o tematyce rozrywki. Mam nadzieję, że serwis przypadnie Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone