OBOK FUNKCJONALNOŚCI

Zatem obok funkcjonalności i artystyczności, elemen­tem konstytutywnym scenografii (teraz w odróżnieniu od ar­chitektury) jest niezmiernie ważny aspekt semantyczności. Wydaje się on istotny nie tylko w przypadku bogatej w szcze­góły dekoracji naturalistycznej, lecz i inscenizacji teatru sym­bolicznego czy ubogiego. Na podstawie przyjętego tu rozu­mienia scenografii jako organizacji wizualnych (nieożywio­nych) elementów spektaklu, każdy jej rodzaj przyczynia się i do wyznaczania pola semantycznego dzieła teatralnego, a za­tem potencjalnie rzutuje na nośność semantyczną spektaklu. Zadania scenografii jako elementu spektaklu nie ograni­czają się zapewne do już wymienionych.

Mój blog to miejsce w Interencie, gdzie znajdziesz wiele ciekawych wpisów o tematyce rozrywki. Mam nadzieję, że serwis przypadnie Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone