OPANOWANY MECHANIZM

Ale z czasem, rozmyślając o Stefci Waldemar dochodzi do przeświadczenia, że Stefcia to „ogień zamknięty w kielichu białej lilii”. A zatem przeszkodą, której ordynat nie potra­fił obalić było to, co się rozumie przez dobre szlacheckie wychowanie panny z białego dworku. Stefcię nauczono, jak­by powiedział Marcel Mauss, właściwych sposobów posługi­wania się ciałem:„Opanowanie to przede wszystkim mechanizm opóźnienia, wstrzy­mywania bezładnych ruchów. Opóźnienie pozwala na zorganizowaną odpowiedź złożoną ze skoordynowanych ruchów zmierzających do wybranego celu. Opór przed ogarniającym podnieceniem jest podsta­wową sprawą w życiu społecznym i umysłowym. (…) Interwencja świadomości następuje dzięki społeczeństwu (…) To dzięki społeczeń­stwu istnieje pewność gotowych ruchów, przewaga tego co świadome, nad emocją i nieświadomością”.

Mój blog to miejsce w Interencie, gdzie znajdziesz wiele ciekawych wpisów o tematyce rozrywki. Mam nadzieję, że serwis przypadnie Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone