POD PIÓREM

Pod piórem Germana powstał idealizujący bohaterów obraz uczestnictwa w i , wielkim dramacie życia, spoza którego wychyla się ku czytel­nikom niwecząca grozę śmierci przeczuwana tajemnica „wiecz­nego powrotu”.Nietrudno zauważyć, że Antoni Potocki historyk lite­ratury — przemawia tu językiem, jakim posługiwaK się nie­którzy politycy, zwłaszcza politycy spod znaku Narodowej Demokracji. German, który lekcję politycznej myśli pobierał także w tej szkole dał w swojej twórczości szereg postaci, w których tajemnica metafizyczna losu idzie w parze z in­stynktem rasy polskiej. Piękno walki i śmierci za Ojczyznę idzie w parze z pięknem i urokiem fizycznym postaci i cza­rem uwzndoślającej miłości opromienionej światłem mistycz­nym „wędrówki,dusz”.

Mój blog to miejsce w Interencie, gdzie znajdziesz wiele ciekawych wpisów o tematyce rozrywki. Mam nadzieję, że serwis przypadnie Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone