POZIOM WYPOWIEDZI

Poziom wypowiedzi uczniowskich był zróżnicowany. Jed­nakże — co charakterystyczne — dotykają one większości aspektów przedstawienia teatralnego. Odznaczają się najczęś­ciej podobnymi wadami jak recenzje fachowych krytyków, lecz niekiedy wręcz zdumiewają wnikliwością i dojrzałością sądów. Do wad pospolitych, wynikających z braku świado­mości różnic między rodzajami dzieł sztuki takimi jak dra­mat jako tekst literacki, dzieło sztuki teatralnej oraz jego wykonanie, trzeba zaliczyć fakt koncentrowania się na ana­lizie tekstu komedii, a nawet na biografii jej twórcy, zamiast na samym spektaklu.

Mój blog to miejsce w Interencie, gdzie znajdziesz wiele ciekawych wpisów o tematyce rozrywki. Mam nadzieję, że serwis przypadnie Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone