PRAGNIENIE DOBRA

Pragnienie dobra, pięk­na, prawdy i miłości idzie w parze z potrzebą sensacji, nie­zwykłych przeżyć i ułatwiającej życie dydaktyki. Ucieczka w egzotykę środowisk i obyczajów, kult dla , ludzi niezwyk­łych, dla ich inteligencji, siły i sprytu, bogata skala namięt­ności i negatywnych (często politycznych i społecznych) emo­cji — wszystko to dochodzi do głosu w literaturze popular­nej obu epok. Analiza opisanych powyżej zjawisk przeprowa­dzona przez niektórych krytyków literackich już w epoce Młodej Polski posiada, do dziś duży walor poznawczy.

Mój blog to miejsce w Interencie, gdzie znajdziesz wiele ciekawych wpisów o tematyce rozrywki. Mam nadzieję, że serwis przypadnie Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone