PRAWDZIWY TWÓRCA

W arystokratycznej krytyce literatury popularnej daje o’ sobie znać nietzscheańsko-artystowska pogarda dla filistra, niejako naturalnego odbiorcy tego typu płodów. Ostrosc ocen jaka się tu zarysowuje da się wytłumaczyć faktem wielkiego rozziewu między zabsolutyzowaną sztuką wysoką, a nową sy­tuacją odbioru. Zagrożone bowiem zostały najwyzsze war­tości: artysta, kapłan i sługa absolutu oraz sacrum sztuki. Zygmunt Wasilewski, snując krytyczne rozważania o Chi­merze Tadeusza Jaroszyńskiego i Zatraceniu Kazimierza Przer- wy-Tetmajera wprowadził .znamienne.-rozróżnienie terminoŁo-. giczne, dzieląc pisarzy na artystów-subiektywistów i literatów- -obiektywistów. Artysta subiektywny — zdaniem Wasilewskie­go — to prawdziwy twórca.

Mój blog to miejsce w Interencie, gdzie znajdziesz wiele ciekawych wpisów o tematyce rozrywki. Mam nadzieję, że serwis przypadnie Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone