PRZEZ KLASYKÓW

Dwie pierwsze — sztuka .jako sanktuarium i jako czyn­nik podnoszący życie — to role grane przez klasyków. Współ­czesna sztuka, zasadzająca się na przeżywaniu Jej razem z przeżywaniem świata, jest postacią    znajdowania z nim naturalnego porozumienia. I na tym    tylko na tym może polegać jej popularność.   Nie jest możliwe tworzenie modelu dla tak kształtującej się sytuacji. Można jedynie wyłonić     jej współrzędne, które  wciągają nas w inny rodzaj relacji ze   sztuką. I tak na pewno   podniesiona zostaje kontemplacja jako postać uczestnictwa –    i w świecie, i w dziele.

Mój blog to miejsce w Interencie, gdzie znajdziesz wiele ciekawych wpisów o tematyce rozrywki. Mam nadzieję, że serwis przypadnie Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone