PRZYPORZĄDKOWANIE PRZESTRZENI

W epoce, w której zmieniają się związki jednostki z ro­dziną i społeczeństwem, zmienia się również styl mebli. Daw­ny asortyment zostaje zastąpiony przez kozetki, łóżka zamy­kane, niskie stoły, składane krzesła… Ruchliwość i wielofunk- cyjność przedmiotów, adaptujących się do określonych sytuacji powoduje, że na miejscu dawnego porządku symbolicznego wy­twarza się nowy, bardziej liberalny stosunek między człowie­kiem a przedmiotem. W rezultacie powstaje większa wolność organizacji własnego życia i większa możliwość decydowania   estetycznym wyrazie własnego otoczenia.W układzie nowoczesnym przedmioty pełnią rolę podwójną, będącą wynikiem pewnej szczególnej opozycji, zachodzącej między „urządzeniem” a „nastrojem”.„Urządzenie” jest porządkowaniem przestrzeni przez przed­mioty w sposób taki, aby zostały spełnione wszystkie możli­wości operacyjnych relacji między nimi, a człowiekiem.

Mój blog to miejsce w Interencie, gdzie znajdziesz wiele ciekawych wpisów o tematyce rozrywki. Mam nadzieję, że serwis przypadnie Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone