ŚCISŁE ZWIĄZKI

Litera­tura weszła na drogę ścisłych zwiążków z filozofią, psycho­logią i moralistyką. Ważkiej charakterystyki opisanych po­wyżej zjawisk w prozie młodopolskiej dokonał Andrzej Zyg­munt Makowiecki, stwierdzając:„W tej poetydkiej epoce, jaką jest w świadomości powszechnej Młoda Polska, pojawiło się wiele dzieł prozatorskich godnych przy­pomnienia i odżycia w tradycji. Młodopolska proza stworzyła tu moi- liwości niezwykle różnorodne do podjęcia w zakresie postaw intelek­tualnych i technik pisarskich. Moralizm i patriotyzm Żeromskiego, biologizm i mitotwórstwo Reymonta, węźlista chłopskość Orkana, pro- fetyzim Micińskiego, drwina i antykonwencjonaliam Nowaczyńakiego, stylizatorstwo i kłerkizm Berenta, namiętność i bunt Przybyszewskie­go, groteska Jaworskiego, zimna analityczność Irzykowskiego, egzotyzm Sieroszewskiego, rewolucjonizm Daniłowskiego i Struga. Z tygla tech­nik powieściowych Młodej Polski wynurzył się Kadenowski ekspre- sjonizm, Witkiewiczowska groteska, kreacjomzm Schulza”.

Mój blog to miejsce w Interencie, gdzie znajdziesz wiele ciekawych wpisów o tematyce rozrywki. Mam nadzieję, że serwis przypadnie Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone