ŚCISŁE ZWIĄZKI

Matuszewski należy przy tym do tych nowoczesnych kry­tyków i teoretyków, którzy zdają sobie sprawę ze scisłyc związków i zależności zjawisk w obrębie obydwu nurtów li­teratury KTytyk w pojawieniu się literatury popularnej do­strzega przyczynę hermetyzacji literatury wysokiej, tworze­nia własnych odrębnych światów poetyckich, własnego od­rębnego języka w jej obrębie: skutkiem tego może, artyści subtelniejsi (…) czując się osamot­nionymi wśród jarmarcznego zgiełku zrjrwają ostateczme nić: z żydem i zatapiając się w idealnej mgle subiektywnego symbolizmu, czynią z twórczości artystycznej rodzaj ezoterycznych; ntisteriów (…)Ten gwałtowny 1 przesadny może zwrot do arysto- kratyzmu w sztuce jest tylko reakcją przeciwko powszechnej obojętnośd i nieczulości na prawdziwe wrażenia estetyczne””.

Mój blog to miejsce w Interencie, gdzie znajdziesz wiele ciekawych wpisów o tematyce rozrywki. Mam nadzieję, że serwis przypadnie Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone