SPLOT WARUNKÓW

W każdej epoce inaczej kształtuje się pojęcie atrakcyjnoś­ci; jest ono bowiem zależne od całego splotu warunków ludz­kiej egzystencji. Przedmioty, ocenione niegdyś jako nęcące, pociągające, interesujące — mogą dzisiaj bądź zachować te wartości, bądź je utracić; mogą je także odzyskać na nowo. Z ‘kolei przedmioty o formach nowych mogą być w pełni za­akceptowane, mogą być jednak nie zauważone, a nawet cał­kowicie odrzucane. W XIX i XX wieku zespół cech i właściwości estetycz­nych przedmiotów użytkowych, ocenianych w sposób: dodatni, ulegał różnorodnym fluktuacjom. Przykładem może być sto- stimek do ornamentu i imitacji.W XIX wieku skłonność do dekoracji była ogromna. De­korowano dosłownie wszystko, przy czym ornament nie wyni­kał bynajmniej z formy przedmiotu, a często pozostawał w niezgodzie z jego funkcją.

Mój blog to miejsce w Interencie, gdzie znajdziesz wiele ciekawych wpisów o tematyce rozrywki. Mam nadzieję, że serwis przypadnie Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone