ŚWIADOMOŚĆ ZRÓŻNICOWANIA

Również zdaniem Romana Dmowskiego, który podobnie jak inni przywódcy Narodowej Demokracji żywo interesował się powieścią popularną, przeciętna skala wymagań czytelmka po­wieści sprowadza się do potrzeby ciekawej rozrywki. Z fak­tem tym — zauważa przyszły autor Dziedzictwa musi się liczyć pisarz pod groźbą niepowodzenia.Świadomość społecznego . i kulturowego zróżnicowania li­teratury była w okresie Młodej Polski w pełni ukształtowana. W krytyce literackiej i teorii zarysowują się przy tym dwie zasadnicze tendencje w ocenie opisywanych zjawisk. Obok arystokratycznej krytyki literatury niskiej, która dominuje, jawi się także żywe nią zainteresowanie i pełne wyrozumia­łości rozpoznanie jej specyfiki.

Mój blog to miejsce w Interencie, gdzie znajdziesz wiele ciekawych wpisów o tematyce rozrywki. Mam nadzieję, że serwis przypadnie Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone