SZEREG FUNKCJI

Dodatowo spełnia ona cały szereg poży­tecznych funkcji, jak np. to, że zachęca przyszłych widzów . do obejrzenia wartościowej inscenizacji. Jednakże nie może satysfakcjonować w pełni ludzi teatru, ani badaczy proble­mu. Co prawda recenzent chwali koncepcję reżysera i pod­kreśla zalety gry aktorów. Brak jednak wyjaśnienia, na skutek . czego mogła spełnić się — jak pisze — „magia teatru . Prze­cież każde przedstawienie pomimo współudziału tych samych ;elementów spełnia ją inaczej, lub nie spełnia wcale.

Mój blog to miejsce w Interencie, gdzie znajdziesz wiele ciekawych wpisów o tematyce rozrywki. Mam nadzieję, że serwis przypadnie Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone