SZTUKA WYBORU I ZESTAWIANIA

Nadawanie kształtu ludzkiemu życiu przez przedmioty użytkowe dokonuje się na zasadzie zdolności ich przystoso­wania do określonych warunków życia i norm czasu. Jak­kolwiek przyjmuje się, że „forma wynika z funkcji”, to jed­nak forma może być nieskończenie zmienna i to nie tylko w zależności od rodzaju materiału i procesów produkcyjnych, lecz również w zależności od potrzeb i upodobań odbiorców. Te dwie sfery — sfera twórczości artystycznej i sfera upodobań wzajemnie się warunkują – i uzupełniają.- Niekiedy jedna z nich może odegrać rolę wiodącą, np. w sensie szero­kiej aprobaty użytkowników. Lecz dzieje się i odwrotnie, gdy poprzez konkretne formy artyści tworzą typ wartości no­wych, jeszcze przez społeczeństwo nie uznawanych.

Mój blog to miejsce w Interencie, gdzie znajdziesz wiele ciekawych wpisów o tematyce rozrywki. Mam nadzieję, że serwis przypadnie Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone