UPRAWNIONY SPOSÓB

Jednakże dopiero wówczas będziemy mogli dowodzić w spo­sób uprawniony, że w danej inscenizacji scenografia wpły­nęła dodatnio (lub ujemnie) na ukazanie wartości estetycznej {a więc przyczyniła się do spełnienia funkcji estetycznej), jeśli potrafimy wskazać jej konkretne cechy, które zaważyły na powstaniu zwartej, wartościowej całości przedstawienia. Trafność intuicji R. Ingardena zdają się potwierdzać sami scenografowie, kiedy — co może się wydawać zaskaku­jące — w momencie pierwszego odsłonięcia kurtyny, okazują niezadowolenie ze spontanicznych oklasków dla walorów de­koracji.

Mój blog to miejsce w Interencie, gdzie znajdziesz wiele ciekawych wpisów o tematyce rozrywki. Mam nadzieję, że serwis przypadnie Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone