UŚWIADOMIENIE FUNKCJI

Uświadomiono sobie wówczas w całej pełni fakt urbani- zowania się literatury. Miasto nie tylko rodziło nowe rzesze czytelników, nie tylko kształtowało prawa rynku czytelni­czego, lecz. także krąg bohaterów, wyobrażeń, pojęć, moty­wów, tematów i nastrojów. W literackiej krytyce pojawił się zarówno obraz pisarza, który stanął twarzą w twarz wobec miasta, nowoczesnej cywilizacji oraz kultury masowej, jak i obraz czytelnika znużonego mechaniczną pracą — i poszu­kującego utworów,, które dają pierwszeństwo żywej fantazji i których treść odbija od szarej prozy codziennego’ życia. Wobec ^trywialności” upodobań przeciętnego czytelnika pi­sarze elitarni poszukiwali nowego literackiego języka, za­mykając się w wieży z kości słoniowej.

Mój blog to miejsce w Interencie, gdzie znajdziesz wiele ciekawych wpisów o tematyce rozrywki. Mam nadzieję, że serwis przypadnie Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone