W ŚWIETLE ZJAWISK

W świetle znanych zjawisk „literatura wysoka” w obu epokach była sferą mrocznej wizji życia, dziedziną dekaden­tyzmu i intelektualizmu, literatura popularna natomiast sta­nowiła jej przeciwwagę jako sfera terapeutycznych mitów i sentymentalnych wzruszeń. Miejsce awangardyzmu, skom­plikowania i eksperymentu zajmuje w literaturze popularnej zespół prostych, zazwyczaj konformistycznych i pożądanych prawd. Rytm rozwojowy obu epok w tej dziedzinie był po­dobny. Dążąc do kulturowej równowagi, literatura popularna stawała się dziedziną krzepienia serc. Terapeutyczne mity przesłaniały narastającą grozę rzeczywistości i szerzące się od modernizmu idee katastroficzne.

Mój blog to miejsce w Interencie, gdzie znajdziesz wiele ciekawych wpisów o tematyce rozrywki. Mam nadzieję, że serwis przypadnie Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone