WSZYSTKIE TRAGEDIE

Natomiast wszystkie trzy tragedie akcentują silnie bunt syna przeciwko władzy ojcowskiej. Edyp zwycię­ża i ponosi klęskę w imieniu matriarchatu. Zagadka, którą rozwiązał uwalniając miasto od Sfinksa była rozpoznaniem bohatera, który objawił myśl, że uratować, wybawić, czy zba­wić ludzkość może ten, kto jest przekonany o ważności czło­wieka, kto przejawia głęboki antropocentryzm . Jokasta była po prostu nagrodą za ocalenie miasta od potwora — nigdzie nie mówi sdę, że Edyp ją kochał, czy że jej pragnął, a zatem kompleks Edypa w ujędu Fromma przypominałby może ad- lerowską wolę mocy, której na drodze staje pierwszy auto­rytet — ojciec.

Mój blog to miejsce w Interencie, gdzie znajdziesz wiele ciekawych wpisów o tematyce rozrywki. Mam nadzieję, że serwis przypadnie Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone