WYKSZTAŁCONY ODBIORCA

Tymczasem dzieło Joyce’a (a można ten przykład znakomicie i to ! z wielu względów przenieść na dziedzinę sztuk plastycznych) j okazuje prawdziwą „bezwzględność wobec życzliwej, podyk­towanej chęcią zrozumienia… próby podjętej przez^ wykształ­conego, inteligentnego reprezentanta publiczności .Nawet inteligentny, wykształcony i pełen dobrej woli odbiorca (czyli ideał w zakresie tej funkcji) ma poważne kło­poty. Są one nie tylko wynikiem zaskakującej .techniki arty­stycznej. Równie ważnym powodem ich pojawienia się jest fakit, że sztuka, uzyskawszy wysoki stopień autonomii nie jest ‚skłonna służyć idei, która nie wywodzi się z niej samej i nie podejmuje zadań narzuconych z zewnątrz, z innych ośrodków dyspozycyjnych.

Mój blog to miejsce w Interencie, gdzie znajdziesz wiele ciekawych wpisów o tematyce rozrywki. Mam nadzieję, że serwis przypadnie Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone