WYOBRAŹNIA MITYCZNA

Wyobraźnia mityczna implikuje zawsze akt wiary. W wypodku odbioru zmitologizowanych treści li­teratury popularnej nie zachodzi potrzeba odwoływania się do zewnętrznych kryteriów. Mity tej literatury stanowią war­tość samą w sobie, podobnie jak baśń w świecie pojęć i wy­obrażeń dziecka. Zawarta w baśniach groza i niesamowito^ nie straszą dziecka, lecz zapewniają mu poczucie bezpieczeń­stwa, rozładowując stany jego emocjonalnych napięć na zasa­dzie odwrócenia sytuacji. Dziecko, podobnie jak czytelnik li­teratury popularnej ujmując świat w całej jego realistycz­nej scenerii, odczuwa także potrzebę fikcji i afirmacji.

Mój blog to miejsce w Interencie, gdzie znajdziesz wiele ciekawych wpisów o tematyce rozrywki. Mam nadzieję, że serwis przypadnie Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone