Z PERSPEKTYWY LAT

Z perspektywy lat można widzieć w Przybyszewskim pre­kursora tych prądów duchowych, które pojawiają się w lite­raturze dwudziestego wieku, pisarza grożących współczesne­mu człowiekowi  „niebezpieczeństw duchowych” . Ale me je* to jedyna perspektywa: Przybyszewski bowiem w naturakstyczno-ekspresjonistycznej manierze’ stylistycznej swoich; powieści może być uznany za prawodawcę tego stylu, który opanował literaturę popularną i literacki kicz- sąsiadujących ze sobą epok i kształtował treści tej literatury. Okazało się, iż głoszona przez autora Confiteor pogarda dla realiów życia i w imię prawdy metafizycznej, tajemniczej i pożądanej — mogła się stać fundamentem literatury tajemnic losu, melo­dramatu i sprzyjać ucieczce od żyda w wymiar kojących złudzeń.

Mój blog to miejsce w Interencie, gdzie znajdziesz wiele ciekawych wpisów o tematyce rozrywki. Mam nadzieję, że serwis przypadnie Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone