ZADANIE TEATRU

Mimo że za­danie teatru z pewnością nie sprowadza się do realizowania procesów komunikacji i funkcji poznawczej, nie wiadomo do­tąd na czym w istocie polega jego odbiór. Wiadomo nato­miast, że w procesie percepcji nie sposób oddzielić ściśle tego co intelektualne od tego, co emocjonalne. Percepcja chwytu teatralnego wymaga zatem również odczytania go i zrozu­mienia. Trzeba się zgodzić natomiast, że czynniki emocjonal­ne, rzutujące na powstawanie lub brak więzi faktycznej od­grywają główną rolę w końcowym etapie procesu percepcji. Przykładem teorii bardziej uniwersalnej niż semiologiczna i instrumentalna, jest koncepcja Romana Ingardena, kładąca nacisk na funkcję estetyczną.

Mój blog to miejsce w Interencie, gdzie znajdziesz wiele ciekawych wpisów o tematyce rozrywki. Mam nadzieję, że serwis przypadnie Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone