ZAPOCZĄTKOWANY NURT

German potrafił zespolić i kicz sposobu, i usłużność w te­macie, apelując do popularnych upodobań i pragnień szero­kich rzesz czytelniczych. Wyczuwał przy tym doskonale po­trzebę tworzenia ku pokrzepieniu serc w okresie wojen i re­wolucji.Autor Trylogii zapoczątkował ten nurt popularnego pisar­stwa, w którym do głosu dochodzi duch zdobywczego junac­twa, a bohaterem staje się człowiek piękny i silny, któremu życie ściele się do nóg.Powieścią Juliusza Germana eksponującą czar męskiej mło­dości wywiedzionej z szlachecko-żołnierskiej przeszłości rodu jest Jacek. Powieść o prześlicznym chłopcu (1928). Autor po­pularnych romansów spotkał się na tej ścieżce z akademi­kiem literatury, autorem popularnej powieści Młodość, mi­łość, awantura (1926), Piotrem Choynowskim.

Mój blog to miejsce w Interencie, gdzie znajdziesz wiele ciekawych wpisów o tematyce rozrywki. Mam nadzieję, że serwis przypadnie Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone